Đêm nghe những thầm thì… – Từ Nguyễn

0
Đêm nghe những thầm thì… – Từ Nguyễn

Đêm
Nghe những thì thầm
Tiếng đời lăn qua rất nhẹ
Như sương đang rơi cùng hoa khế
Trải xuống thềm rêu…

Đêm
Nhuốm màu cô liêu
Tiếng lòng chừng như
Không dưng niềm riêng lại
Tê tái !

Nhủ lòng đừng nữa
Nhủ tình ngủ yên góc tối
Còn chi mà hoài ngóng đợi
Còn chi mà nhớ một đời?

Hãy buông đi một đường tơ
Hãy quên những lời
Đã không là duyên, là nợ
Thì thôi hãy cố !

Đêm
Nghe gió nói gì?
Vườn đông rì rầm
Không còn những cành xanh lá biếc
Gió đành quay đi…

(18/10/2011)


Xem thêm:  Gọi điện cho bố - Nguyễn Lãm Thắng