Con tàu ngày ấy nhả nhiều khói quá – Nguyễn Xuân Thâm

0
Con tàu ngày ấy nhả nhiều khói quá  –  Nguyễn Xuân Thâm

Buổi sáng quá chừng yên

chúng tôi ba người Huế

nhìn nhau

Lặng im

Mùa hạ đang ngoài kia

Ném lửa hàng long não

Dòng sông đang ngoài kia

xanh trong ảo

Chiến tranh mới đi qua

Lần đầu, chẳng ngờ lần duy nhất

gặp Trịnh Công Sơn

Khánh Ly hát

Thảng thốt trời xanh trên mái nhà thờ

Bữa ấy

Tôi kịp nói trong tiếng còi tàu

Nhạc Trịnh

Nhạc của thiên đàng

Lời Trịnh

Lời của trần gian.

Một mình tôi lên con tàu chợ

chưa quên

Con tàu ngày ấy nhả nhiều khói quá.


Xem thêm:  Bụi phấn - Đoàn Vị Thượng