Chiều già – Lê Minh Chánh

0
Chiều già  –  Lê Minh Chánh

I.

Chiến chinh

lũ trẻ ra đi

người già ở lại

sông vắng tiếng cười con gái

buồn ngập bến

ngày buông…

II.

Mưu sinh

lũ trẻ ra đi

người già ở lại

một lần Tết

đôi lần giỗ quảy

Cuối năm…

người già bấm tay đếm được mấy lần cười…

III.

Chiều đi qua ánh mắt não nùng

người già ngồi chờ mong

như cánh đồng khô hạn

như dòng sông kiệt cạn

gió

và bão

vùn vụt qua tóc trắng

cuối trời mây xám giăng giăng…

IV.

Có tôi trong lớp trẻ rời làng

ánh mắt ngơ ngác buồn ở lại

thương tuổi trẻ ngủ vùi trong cỏ dại

mong mưa về nguồn

cúi lạy…

già ơi!


Xem thêm:  Biệt ly êm ái - Xuân Diệu