Cảm Tết – Trần Tế Xương

0
Cảm Tết – Trần Tế Xương

đừng nghĩ tôi nghèo
trong kho chửa lĩnh tiêu
cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu
Bánh chưng sắp gói, e nồm chảy
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu
Thôi thế thì thôi, đành tết khác
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo!

Tiêu đề có bản chép là "".


Xem thêm:  Bài thơ Tết con về trễ – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân