Anh thợ đốt lò – Võ Thanh An

0
Anh thợ đốt lò – Võ Thanh An

Cửa lò hé mở 
Than rơi, than rơi… 
Anh thợ lò ơi! 
Bàn tay nóng ấm 
Chuyển vào tay tôi 
Và màu lửa sáng 
Trong mắt anh cười 

Anh thợ lò ơi! 
Cửa lò anh đứng 
Như cửa mặt trời 
Bóng anh trải rộng 
Như đám mây trôi 
Lửa vàng làm nắng 
Bóng anh toả dài 
Nhịp tay đều đặn 
Than rơi, than rơi…


Xem thêm:  Quả sầu riêng