Cảm tác – Nguyễn Bính

0
Cảm tác  –  Nguyễn Bính

Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo

Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều

Chín hẹn đã sai mười: bạn quý

Nghìn voi không được một: người yêu

Bá Nha thuở trước còn Chung Tử1

Kim Trọng đời nay hết Thúy Kiều

Võng tía tàn vàng đi nượp nượp

Giũ tà áo vải bụi bay theo

1941

  1. Bá Nha và Chung Tử Kỳ là hai người bạn. Bá Nha đàn cho Chung Tử Kỳ nghe. Bá Nha muốn bày tỏ tình ý gì qua tiếng đàn Chung Tử Kỳ đều thấu hiểu. Sau này khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha treo đàn không đánh cho ai nghe nữa vì cho rằng không còn ai hiểu tiếng đàn của mình [↩]

Xem thêm:  Những bài thơ hay nhất của Tố Hữu