Biết còn đó nỗi buồn – Từ Nguyễn

0
Biết còn đó nỗi buồn – Từ Nguyễn

Nhng cay ng ca cuc i
Có th làm em khóc
Nhng nông ni mt thi
Còn theo em mt nhc…
Em bit làm th nào, hi anh?

Ni bun ã l vng mang này
Có th s không bao gi nguôi quên
K nim trong tim vn tràn y
em lc muôn i gia mông mênh
Con chim nhn còn ct cao li bi thit
Em còn ni au dài trong bóng êm…

Nhng say m ã qua ri
Vn còn làm em khóc
Nhng yêu du gi mi
Ca bui cha cách mt
Em bit tìm ni âu, âu?

Nhng cn gió ca mun phin
Th xung i nc mt
Nht chic lá rã ri
Lng l ri trên tóc
Em bit còn ni bun, quanh ây…

22/5/2011


Xem thêm:  Đi giữa mù sương - Ngô Chí Trung