Bếp lửa – Bằng Việt

0
Bếp lửa – Bằng Việt

Mt bp la chn vn sng sm 
Mt bp la p iu nng m 
Cháu thng bà bit my nng ma! 

Lên bn tui cháu ã quen mùi khói 
Nm y là nm ói mòn ói mi, 
B i ánh xe, khô rc nga gy, 
Ch nh khói hun nhèm mt cháu 
Ngh li n gi sng mi còn cay! 

Tám nm ròng, cháu cùng bà nhóm la 
Tu hú kêu trên nhng cánh ng xa 
Khi tu hú kêu, bà còn nh không bà? 
Bà hay k chuyn nhng ngày Hu. 
Ting tu hú sao mà tha thit th, 
M cùng cha công tác bn không v, 
Cháu cùng bà, bà bo cháu nghe, 
Bà dy cháu làm, bà chm cháu hc, 
Nhóm bp la ngh thng bà khó nhc, 
Tu hú i! Chng n cùng bà, 
Kêu chi hoài trên nhng cánh ng xa? 

Nm gic t làng cháy tàn cháy ri 
Hàng xóm bn bên tr v lm li 
n bà dng li túp lu tranh 
Vn vng lòng, bà dn cháu inh ninh: 
"B chin khu, b còn vic b, 
Mày có vit th ch k này k n, 
C bo nhà vn c bình yên!". 

Ri sm ri chiu, li bp la bà nhen, 
Mt ngn la, lòng bà luôn sn, 
Mt ngn la cha nim tin dai dng… 

Ln n i bà bit my nng ma 
My chc nm ri, n tn bây gi 
Bà vn gi thói quen dy sm 
Nhóm bp la p iu nng m, 
Nhóm nim yêu thng, khoai sn ngt bùi, 
Nhóm nim xôi go mi, s chung vui, 
Nhóm dy c nhng tâm tình tui nh… 
Ôi k l và thiêng liêng – bp la! 

Xem thêm:  Chùa Non Nước - Lê Thánh Tông

Gi cháu ã i xa. Có ngn khói trm tàu, 
Có la trm nhà, nim vui trm ng, 
Nhng vn chng lúc nào quên nhc nh: 
Sm mai này, bà nhóm bp lên cha?…