Con chim chiền chiện – Huy Cận

0
Con chim chiền chiện – Huy Cận

Con chim chiền chiện 
Bay vút, vút cao 
Lòng đầy yêu mến 
Khúc hát ngọt ngào. 

Chim bay chim sà 
Lúa tròn bụng sữa 
Đồng quê chan chứa 
Những lời chim ca. 

Bay cao, cao vút 
Chim biến mất rồi 
Chỉ còn tiếng hót 
Làm xanh da trời.


Xem thêm:  Thơ lục bát về tình yêu-những bài thơ dạt dào cảm xúc