Bạn hữu say cùng say

0
Bạn hữu say cùng say

Gi thêm bu na mà say
Bn hu gp nhau c my ngày
Ri mai ta tr v x l
Ung ru mt mình có chi hay

Th h chúng ta hng mt i
a thì xa x a ni trôi
Bao nhiêu mng c ngày xa y
Nh nc trôi qua k tay ri

Bn bè mi a mt ng i
Gp li hôm nay mng c gì
Nhìn cnh cuc i thêm bt lc
Chí khí chôn vùi di áy ly

Thi th không cho to anh hùng
Thng thì ht ht bi ành chung
Chúng ta thua ván bài gian ln
Cháy túi ành pha lá cui cùng

T hp nhau ây c mt bàn
H trng hãy cn ci vang
Nhng thi nhit huyt xa xa y
Còn li trong ta khí phách tàn

Cho dù cuc sng có i thay
Ta nh cho nhau mãi lúc này
c say vi bn bè trung thc
áng sng làm sao nhng tháng ngà


Xem thêm:  Đã là bạn - Lê Công Phong