Bạn hữu say cùng say

0
Bạn hữu say cùng say

Gọi thêm bầu nữa để mà say
Bạn hữu được mấy ngày
Rồi mai ta xứ lạ
Uống một mình có chi hay

Thế hệ chúng ta hỏng một đời
Đứa thì đứa nổi trôi
Bao nhiêu ngày xưa ấy
Như nước trôi qua kẽ tay rồi

Bạn bè mỗi đứa một đường đi
hôm nay mộng ước gì
Nhìn cảnh thêm bất lực
Chí khí chôn vùi dưới đáy ly

không cho tạo anh hùng
Thắng thì hốt hết bại đành chung
Chúng ta thua ván bài gian lận
Cháy túi đành pha lá cuối cùng

Tụ họp nhau đây được một bàn
Hồ trường hãy cạn để cười vang
Những thời xa xưa ấy
Còn lại trong ta khí phách tàn

Cho dù có đổi thay
Ta nhớ cho nhau mãi lúc này
Được say với bạn bè
Đáng sống làm sao những tháng ngà


Xem thêm:  Thương Cha - Hồng Lĩnh