Mưa lũ – Anh Võ

0
Mưa lũ – Anh Võ
Cơn mưa lũ cuốn trôi mầm sống
Tan hoang rồi hạt giống chắt chiu
Tang thương một cõi liêu xiêu
Chênh vênh hắt hiu hao gầy.
Cơn mưa lũ ngập đầy nhà cửa
Bao phận người nương tựa vào đâu
Kiếp nghèo đã nặng nổi sầu
Lại thêm thảm họa lúng sâu đói nghèo.
Cơn mưa lũ gieo neo vùng đất
Nổi âu lo chồng chất cao thêm
Xót xa đau buốt
Lênh đênh nước trong đêm mệt nhoài.
Cầu trời đất hãy thôi mưa lũ
Để có đủ ấm no
Lòng người vơi bớt âu lo
Nắng hoà mưa thuận ban cho an lành.

Xem thêm:  Tôi, một kẻ - Nguyễn Chí Thiện