Bài thơ cho người lính thủy

0
Bài thơ cho người lính thủy

Cht mng tang thc gic na êm
Ting cn giông t nhiên ngang thành ph
Trng Nguyên ã vàng lá cui ông
ôi mt ca, màu chênh vênh nh….

u t nghiêng …
Trên trin i dng thm xanh
Anh vn th, hoa râm khác bit
Lng im chm lên tâm thc
Chuyn hi trình ngc gió my mi nm

Thánh thn nào phá ni nim tin
Và thiêng liêng nào r quên bin nóng

u t nghiêng …
Mui mn môi, gu vai pha nng
N ci bit nhp sóng ra khi
Nhp nhô bao la tri
Nhp nhô hùng v núi i
Di cn cát bên kia và bàn tay gy run run lnh

Bui chiu xa bit i
Tà áo qun chân, ngng bc không ành
Neo cuc tình, khong cách em anh
Món n ó ai òi, ai tr

Mùa thm nhau tic tng hi lý
Môi hôn, ly ru, trn cái nhìn dài
Bt trng v say
êm hi o, o nh gn nhau
B mn v git mình cô c

u t nghiêng…
Gi chn ging bnh
Cui vi hành on kt mt vòng xoay
Run run lnh bàn tay
Hay thanh xuân ó xám boong tàu trí nh

Gió gi nhau tn cùng lo s
Chin hm cuc i, thuyn vt bão cha v
Mt ln cày lc xoáy nc b v
By Hi Âu xa, ip trùng vng bn

u t nghiêng…
Sóng h tun nhn vng trán
Góc nh ch nhau tha thiu ân tình
Lnh tay em hay giá na tim anh
Bin nóng có thy chung toàn vn c

Cuc hi hành trn gian cha kp
Tc nh vi vàng hn c cha tan
êm hoang mang, hoài bão hoang mang
Hai món n vn cha ln kp tr

Xem thêm:  Gửi người lính đảo - Hương Ngọc Lan

Bàn tay lnh và bin ông ghnh á
Vin vng xa dn hay kip ó lênh ênh
Bp bnh sóng v, sóng quanh anh!