Ánh mắt – Thuận Hữu

0
Ánh mắt – Thuận Hữu

Bui chia tay gia bao cp mt nhn
Anh vn day dt lng v thiu i mt y
i mt giu la mt tri trong y
Hng mi chp mi ln l sng dy, triu ln…
Thng nhau nn nh mt chng bnh thng
Mi lc nhn nhau c g l l
ng anh i sui v sng nhiu qu
Git nc no cng nh cp mt em
Nhng git nc thm th ni iu y vi anh
Sau git nc hin t c c hn bin rng
Sau cp mt nhn c rng di nm thng
C rng di ni nh chng ngui ngoai
ng anh i qua nhng m di
C nhng ngn n sut m khng ng
C nh la bp bng gia trm chiu ngn gi
Cc than hng nng bng tm can
i mt em l ngi sao trong m
Nhp nhy chn tri gi v ni nh
i mt em gia mun trng cch tr
Cho no ng xa bng ha nn gn…


Xem thêm:  Bài thơ Trao và nhận – Nhà thơ Dương Tuấn