Ánh mắt – Thuận Hữu

0
Ánh mắt – Thuận Hữu

Buổi giữa bao cặp mắt nhìn
Anh vẫn day dứt lòng vì thiếu ấy
Đôi mắt giấu lửa trong đấy
Hàng mi chớp mỗi lần là sóng dậy, triều lên…
Thưởng nhau nên chẳng bình thường
Mỗi lúc nhìn nhau có gì là lạ
Đường anh đi suối và sông nhiều quá
Giọt nước nào cũng nhớ cặp mắt em
Những giọt nước nói điều ấy với anh
Sau giọt nước hiền từ có cả hồn rộng
Sau cặp mắt nhìn có rộng dài năm tháng
Có rộng dài chẳng nguôi ngoai
Đường anh đi qua những
Có những ngọn đèn suốt
Có ánh lửa bập bùng giữa trăm chiều ngọn gió
Cục than hồng nóng bỏng tâm can
Đôi mắt em là ngôi sao trong đêm
Nhấp nháy chân trời gọi về nỗi nhớ
Đôi mắt em giữa muôn trùng cách trở
Cho nẻo đường xa bỗng hóa nên gần…


Xem thêm:  Bài thơ Vẫn nhớ về nhau – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân