Vợ chồng đối đáp về chuyện ấy (18+)

0
Vợ chồng đối đáp về chuyện ấy (18+)

C mt anh nng dn mi ci v c vic phi i xa. Sau vi thng, c v gi th cho chng, ni dung nh sau:

m rung hai b u hng
Lu ngy khng cy vn khng
Nc non vn , c mc tt

Nh ngi cy h c c khng?ng chng c xong tr li:

m rung hai b l ca ng
Cho d khng cy vn khng
Ma ny khng cy ch ma khc
Nh ngi cy h cht vi ng

c th ca ng chng xong, v nng lng qu nn gi th tip:

Rung lu ngy c b khng
H i thu n sp lp ng
C xanh cng lnh dn ho a
Th cy y ry chng tnh cng

ng chng hi p:

Bit l rung lu ngy trng khng
C di um tm mc mnh mng
Nhng m ti n cy t lm
K thut thua ng, c bit khng?

B v rng:

Rung vn ni ny qu mnh mng
Sao chng gieo i kim vi ng
ng v vn chi m ngi
Ma ng thu hoch khi tn cng

Chng bc mnh:

Ny ny ng ni c nghe khng
Rung ng, ng k c chi ngng
Khi no ng rnh ng gieo ging
Cn khng k khc cm cho trng

B v chu khng ni gi tip:

ng c di ln qu mng
Dn cy qu mnh c khng
Thi tui lm phc cho h cy
ng v thu hoch th l xong

ng chng cng tc gin hn:

C di c mc ln qu mng
Th b vn c phi khng
ng m bit c b cho cy
ng v nh sch th l xong

B tip:

Rung kia c mc y ng
ng v gp gp c nghe khng?
Rung ang thiu nc, li kh cn
ng v ti h ti tr cng!

Xem thêm:  Thơ Tình Tháng 3 – Chùm Thơ Tình Buồn Tháng Ba Hay & Lãng Mạn

Chng nghe th lin gi li:

th b rng m kim lng
B m lng phng cht vi ng
ng v ng cy cho ti xp
Cho tha bao ngy b i mong

Hm sau, chng nhn c th v nh sau:

Lut mi ban hnh ng bit ko?
Rung m khng cy s sung cng
Vy ng thu xp m v sm
Ko mt rung ri, ng trch ng

ng trng thy vy bin th li cho v:

Thng no ra lut qu bt cng
Cho d quan b ti quan ng
Rung ng mom men m m n
ng v o bi c t tng.

B v nhn c th p bn 1 ci rm gi ha tc cho chng:

Cha ny mng m hay ni ngng
Lut lng lut nc c nh khng
o bi m m ngi ta bit
t mt gng ng Nng!!!

ng chng nghe vy cng giun kim vi cu ha:

Lut lng lut nc xit c ng
B rng i ch ch ngng trng
Dm ba hm na xong cng chuyn
ng v cy cy tha c mong

B nh nhn c th mng qu th ln bn chy vi ra ch mua mi ch chng v, l th b gi thi bay ra ca s rt di tay thng n trm cm ln c mng hm thm ngh:

Nh ca bay gi trng khng
Tin tay vo ly vi ng
Dm ba ba na chng v n
Ta cn c hi na hay khng

Sau khi n trm xong vic, ng chng v ti nh, b v khc lc t t:

Tt c cng ch li ti ng
Sut ngy cng vic c lng bng
Hm n n trm n m n
Lm ti kh lm ng bit khng

ng chng nghe v ni th vi dn ha:

ng bit li ri c im khng
ng ha sau ny ht lng bng
m rung sau h b b ph
ng y ging tt tha sc trng

Xem thêm:  Thơ chuối 16+

V thy vy hn ri ni:

Nu bit li th xin ng
Sau ny ng c m lng bng
m rung lu ngy cn nc
By gi ng c ta cng trng

B v i li:

chnh l do ti ca ng
Ci ti sut ngy c lng bng
Li y khng phi do m rung
Do m kh ho lm sao trng?

ng chng lin p cht li!

M b kh ho sao trch ng
Nc non cn kit nt cnh ng
Khng lo chm sc theo ngy thng
Ch trch sau ny so s lng

B v ni li:

Ti sao con so li s lng?
ng bo: Gi ng gieo trng
Tui vng li ng gi
Thiu nc th sao rung ln ng

ng chng ko ni c g! Im m gieo trng vi v! Sau 1 thi gian sut ngy c phi gieo ging, trng trt zi b z gi, ng trng mi than rng:

Rung hoang bao nm ng gieo trng
Bit bao ging tt xung sng
c chi c c m rung mi
M xanh mn mn tho sc trng

B v nghe xong mt rn rn, mu hon th chy khp chu than:

Rung nh khng cy nh b khng
Sao khng ma mc mt cnh ng
ng m mom mem rung hng xm
Ti bin ng thnh lo cng cng