Yêu thiên nhiên hoang sơ (18+)

1
Yêu thiên nhiên hoang sơ (18+)

Thế rồi đã hết
Ra đường chỉ thấy toàn mông với đùi
Cũng tại vì nắng quá trời
Vi vu như thể ngồi phơi trong buồng

Chính ra cứ ở hẳn truồng
Giống nhau hết cả, thèm thuồng tan ngay
Mông đùi cũng như
Thích sờ thích bắt, mảy may bình thường


Xem thêm:  Mỏi mồm, mờ mắt