Tự vấn – Lê Hải Châu

0
Tự vấn – Lê Hải Châu

Trái Bưởi ai vo vẫn cứ tròn,

Gấc này ai nhuộm đỏ như son,

Gai kia ai vót mà sinh nhọn,

Vỏ Ốc ai vò xoắn tới trôn?!

sinh ra sự khởi đầu,

Cái sau cái trước kế thừa nhau,

Di truyền- Biến dị muôn năm ấy,

Để lại dương gian vạn sắc màu.

Trái đất ngàn xưa vốn rất xanh,

Chim kêu, , suối vòng quanh,

Ong qua Bướm lại đầy thân thiện,

Gió thổi mưa sa vẫn mát lành.

Khí hậu đã khác xưa,

Tất nhiên ngày tháng vẫn theo mùa,

Nắng thiêu nắng dốt- Chao ôi nắng,

Mưa đến không còn chỗ tránh mưa.

Muôn sự hoan ca đã hết rồi,

Xin đừng tham nữa cõi ,

Nước dâng núi lở, đồng khô cạn,

Đây đó rơi.

./.


Xem thêm:  BST Kho Tàng Thơ Đặc Sắc Của Cao Bá Quát Phần 2