Cánh đồng mùa thu – Lê Hải Châu

0
Cánh đồng mùa thu – Lê Hải Châu

Lãng đãng sương giăng khắp cánh đồng,

Xóm chài đỏ lửa ở ven sông,

Dâu xanh kín bãi người chưa hái,

Gió Bắc liu riu cải trổ ngồng.

Mấy bữa gió chuyển mùa,

Trời đang bình lặng bỗng giăng mưa,

Trung du lũ lụt tràn sông bãi,

Chẳng biết nước rút chưa?

Ruộng mật bờ xôi kế tiếp nhau,

Đàn trâu đủng đỉnh bước qua cầu,

Đó đây lúa đã vàng mơ nhỉ,

Vụ gặt dường như sắp bắt đầu.

quê ta nắng quá đà,

Bước sang có sương sa,

Chuối Tiêu chuối Ngự đầy trang trại,

vàng như thể ráng pha.

./.


Xem thêm:  Trọn bộ những bài thơ chữ nôm của nhà thơ Nguyễn Khuyến phần 5