Tuổi trẻ hôm nay

0
Tuổi trẻ hôm nay

Tui Tr Hôm Nay lòng y bão la
au quê hng gic xâm ln khp ni
T quc giang san m chìm nghiêng nga
Bin t rng ai giày xéo ti bi

Tui Tr Hôm Nay mt rng ánh quc
Thng ging nòi bên b vc dit vong
Dân khí h hao, dân tình tan nát
Bn ngàn nm ôi dòng giõi Tiên Long

Tui Tr Hôm Nay phi cng gió mi
Hng Lài xa bát ngát to hn xanh
Cánh Hng Lc xoi mong tri th gii
Cu t do – dân ch ni song hành

Tui Tr Hôm Nay m xuân Yên Bái
Chí thanh niên Nguyn Thái Hc theo chân
“C c lp, hoa t do nhum máu
Không thành công thì [vinh d] thành nhân”

Tui Tr Hôm Nay cn mê bng tnh
Phù ng vn vai, bc ti hiên ngang
Vung hào khí chut c lau B Lnh
Trc cng xâm, nào Quc Ton cam hàng?

Tui Tr Hôm Nay nim tin thp sáng
Triu óc tim mt ting thét "Canh Tân”
" em i ngha thng hung tàn" ti ám
" Ly chí nhân thay cng bo" vô thâ`n

Tui Tr Hôm Nay anh th tun kit
Huyt qun sc sôi giòng máu oai hùng
Trang s mi, gng ngi xa tit lit
Thà cht vinh hn sng nhc thù chung

Tui Tr Hôm Nay ng lên bt khut
Lp lp dâng bu nhit huyt kiên cng
òi giang san, òi dân quyn ã mt
Tìm tng lai, tìm li thoát quê hng


Xem thêm:  Rung động trước những bài thơ đêm buồn nhớ mẹ sâu sắc chạm đến trái tim bạn đọc