Trời tháng sáu – Thanh Hùng

0
Trời tháng sáu – Thanh Hùng

Ngy thng su my tri ging ging
Lc oi nng cn gi cng i hoang
Khi my en lm ma kinh hong
Cho nhnh phng chp chn trong ln nc

i thng su no c ai hiu c
Ngi ra i ai mng c quay v
T no ai bin bit sn kh
Ai ng ngng cn ti t kh di

Tri thng su lm cho ta nh mi
Tri khng ma anh cng ly tri ma(*)
gi y li nh my cho va
Nhng phin khc tri vo ma rt vi

i thng su cho ta nhiu nim ni
Cn nh nhau th hy ni mt li
Nh quay v ng phi chi vi
Ngi nh nh i khng lng l

Tri thng su mt ni bun len nh
Ri di hn khe kh trt ht ma.

(*) ly trong bi th Thng Su Tri Ma ca nh th Nguyn Sa.


Xem thêm:  Bài thơ Mắt buồn – Nhà thơ Lê Hoàng