Tiêu dao – Ngạo Thiên

0
Tiêu dao – Ngạo Thiên

Người đời thường nghĩ mình là cao
Nhìn lên ngó xuống rồi tự hào
Sự đời nhân thế xưa nay vậy
Chỉ là ảo tưởng giấc

Ta hãy là ta tự thuở nào
Sống đời vui khoẻ lòng thanh tao
Thị phi đen trắng như làn khói
Ai nói thế nào cũng có sao

ngắn ngũi có là bao
Trăm năm dạ
Xa lánh bụi trần tìm hương đạo
Neo bát nhã dạ tiêu dao

Đời là mộng ảo có gì mong
Trăm năm rủ bóng xác ngoài đồng
Tâm tư vướng bận chi phiền não
Buông xả đời

Ngừng vướng bận, những quyền tước
Bao , sau trước dạ chẳng màng
Phận , vinh nhục chớ đeo mang
Buông bỏ hết, chuyện thế gian .


Xem thêm:  Gió bay - Nguyễn Đình Thi