Thời gian cho một cuộc đời – Tô Chí Tự

0
Thời gian cho một cuộc đời – Tô Chí Tự

Nếu tính bằng tuổi,
Thì thời gian quả thật qua mau!
Nếu tính thời gian bằng ,
Thì thời gian ôi dài da diết!
Nếu tính thời gian bằng mong ước,
Thì thời gian như cứ chạy lòng vòng!
Nếu tính thời gian bằng hạnh phúc trong tầm,
Thì thời gian quả là ngắn ngủi!
Cả luôn mong ,
Vì mấy ai thoả mãn với bây giờ!
, hoài mong, ,
Dằn vặt thời gian…
nên quĩ thời gian khánh kiệt!
Ngày nào đó…rồi thời gian sẽ hết,
Chẳng vừa lòng cũng phải bước ra đi!
cho đời những dang dở ta gây,
Tốt xấu, khen chê…theo đời trôi dạt,
Bồng bềnh mãi rồi cũng trôi vào quên lãng,
Thế là xong!_chấm dứt một cuộc đời!
Không thể định mức thời gian sống thật của một ,
Vì thời gian dành cho một cuộc đời
do chính bản thân mình vẽ chọn.
Chỉnh sửa mãi…nên không bao giờ cố định!


Xem thêm:  Tháng tư kỉ niệm - Bằng Lăng Tím