Tàn thu – Nguyễn Tất Nhiên

0
Tàn thu  –  Nguyễn Tất Nhiên

Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung

Có như ta đứng lạnh vô cùng

Có nghe sương tuyết làm hon héo

Chút gì màng muộn thuở thanh xuân

Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ

Có khổ đau nghe lá hững hờ

Có như ta nửa đời hiu hắt

Muốn chết, sau đôi bận giã từ?

Ôi những hàng cây im đứng im

Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình

Có như ta đứng – tàn mơ mộng

Máu vẫn loang từ vết nhân duyên?

Này những hàng cây đứng trơ xương

Có đứng như ta đứng nát lòng

Có như ta đứng chờ không hẹn

Một người… không biết nhớ ta không?

Sarcelles, 25/11/79


Xem thêm:  Mẹ - Phạm Tự