Ta hãy là ta – Ngạo Thiên

0
Ta hãy là ta – Ngạo Thiên

ai có cho không?
Nhân tâm lẽ sống, thật lòng với nhau
Cười người rồi lại khóc sau
Thế thời , ai nào hiểu thông
đời có đục có trong
Thị phi vinh nhục, theo dòng chảy xuôi
Hỏi ai tránh được
, tới lui trong đời
Trăm năm vật đổi sao dời
nhân thế, đất trời vẫn quay
Cuộc đời ai biết ai hay
Lòng người thay đổi, tháng ngày trôi qua
Trăm năm ta hãy là ta
Vui buồn vẫn sống, như là hôm nay
tay nắm lấy tay
Sống trong , tháng ngày lặng yên.


Xem thêm:  Bài thơ cuối - Nhất Tuấn