Phụ nữ – Hồng Dương

0
Phụ nữ – Hồng Dương

Ngày chân thành anh xin viết
Bài thơ lòng của mùa thu
Phụ nữ là nét liễu vọng lời ru
Mùa xuân thắm nắng du miền mộng

Nửa đẹp tươi hồn lay động
Phụ nữ là hương lộng gió cho đời
Như đóa hoa dâng
Như mây trắng giữa khung ngắt

Thiếu phụ nữ loài người như cỏ rác
Sa mạc cằn cơn khát đọa đày ta
Trần ai này như một bãi tha ma
Trăng chẳng sáng sương la đà mái dậu

Không phụ nữ thế gian này rất xấu
Tính cộc cằn hoang ẩu đấng trượng phu
Hoàng hôn về tăm tối đến tù mù
Đâu hương sắc mùa thu không còn nữa

Không phụ nữ thế gian đầy khói lửa
Nên loài người thất hứa đến khôn cùng
Cả thế gian u tối và mông lung
Đam mê chết giữa vùng tanh đầy máu

Không phụ nữ thế nhân thường nổi cáu
Mắt trợn tròng hau háu miệng
Đêm mù tăm chỉ với nỗi sầu
"Bộ tâm sự" trên đầu trông rất ngộ…

Thu đã chín trăng qua mùa mấy độ
Tấm chân tình hồn vỗ cánh trời cao
Xin chúc cho ngày phụ nữ dạt dào
Đầy hạnh phúc như bao mùa thu ấy


Xem thêm:  Chùm thơ ý nghĩa viết về Cha, Mẹ (song thất lục bát khoán thủ)