Những ngày tháng học trò – Lê Minh Quốc

0
Những ngày tháng học trò – Lê Minh Quốc

Tôi n ging ng nhng bui sm mai
Không có em cht nhiên lòng hn di
ng ngn ng nhìn mây bay và hi
Em có yêu không hay nhí nhnh gi v?

Thy em ci – tôi li mun c th
Ca tng mt nm ch toàn ngày ch nht
Tng t tóc em thm hn c mt
Nên n gn hi th li run run.

Không dám iêu ngoa nh mt k i buôn
Tôi ch làm th và yêu em m ui
D d n ci tng em tng bui
Li thiu li gian di huênh hoang.
Dòng sông xa con nc vn trong xanh
Ngày tháng hc trò ma v cha c tóc

Trên nh tri ngàn ngôi sao ang mc
ng ni bun ri xung li mô

Tôi làm th nh mt k rong chi
Trc sân trng nâng niu vài quyn v
Lt tng trang li thèm hôn ngn c
Dòng ch nào cng có dáng hình ai.

Ri bui sáng nào cm chic dép trên tay
Tôi n tng em nh trong c tích
Ch em mi mang va ôi hài ngc bích
Nên em thành… công chúa ca riêng tôi.


Xem thêm:  Mối tình học trò