Nhớ về tuổi học trò – Hoàng Thanh

0
Nhớ về tuổi học trò – Hoàng Thanh

Sân trng áo trng tht tha bay
Ng ngn nhìn em tht m say
Ngày tháng i ri không tr li
Mang theo k nim tay trong tay
Trng thu ngày y em còn nh
Thm ngát môi nng n ngt ngây
E p xuân ti hn thiu n
Lòng còn lu luyn áo em bay


Xem thêm:  Gặp lại bạn học cũ! - Khương Thuỵ Phùng