Một thời để nhớ – Thu Hà

0
Một thời để nhớ – Thu Hà

Bạn thân à! Lưu bút hãy viết đi
Để giữ lại những gì thời cắp sách
ngây tựa đóa hoa hồng bạch
Bạn với mình sắp từ đây!

Mười hai năm dưới trường này
Bao bên hàng cây phượng vĩ
Chơi nhảy dây, bắn bi rồi thủ thỉ
Lúc giận hờn vô lý lại làm thân!

Bạn nhớ không đầu năm có một lần
Môn thể dục bàn chân mình thương tổn
Chẳng đắn đo bạn đưa mình đi trốn
Cả lớp cười…ôi ngại quá đi thôi!

Trống trường tan sao bạn vẫn cứ ngồi
Ngăn bàn nhỏ bỗng lôi ra tờ giấy
Tủm tỉm cười rồi vừa che vừa đậy
Chúng bạn rình rồi cướp lấy bức thư!

cũng đến lúc giã từ
Bao thuở còn đó
Cuối phượng rực lên sắc đỏ
chưa tỏ hết bạn ơi!


Xem thêm:  Bạn học thân thiết - Lê Phong Trần