Người phụ nữ tôi yêu – Hồng Nguyên

0
Người phụ nữ tôi yêu – Hồng Nguyên

Tôi yêu ngi ph n y
Ngi àn bà v i nht trong tôi
Tôi yêu mà nh k vng trm
Cha mt ln dám nói lên li

Ngi ph n y trong tâm trí tôi
ã chu nhng ni au, thit thòi, cc kh
ôi vai gy không qun ngi gian khó
Gng ghánh trên vai bao vt v cuc i

Cuc i y chng thm lng mà trôi
ng chn c sóng to và gió ln
Không ng nghiêng dù giông t vn ci
Nuôi àn con th di tr thành ngi

Ngi ph n y không phi tr m côi
Nhng cng sng kkhông cha lúc lên 3 tui
Ti nhc ng cay è lên vai a tr yu ui
Cùng m và anh sng kip lam l nghèo

C th tui th ói, khát tình yêu
Trôi dn trôi theo tháng nm dn ln
Bun vui gói vào trong trang v
Thc hin c m hoài bão tui thanh xuân

Ngi ph n y luôn ân cn
Chm lo dy d nhng mm non bé nh
Lòng nhit huyt và tinh yêu luôn có
t viên gch nn móng ca tng lai

Bao tháng nm lam l mt nhoài
Bn chi mu sinh cho gia ình bé nh
Cuc sng dù có bao gian khó
Gánh go gánh khoai, gng ghánh c ngôi nhà

Ngi ph n y hnh phúc ch n gin là
Nhìn àn con khôn ln tng ngày
Ánh mt n ci m mãi ni ây
Trái tim con, ngàn li con yêu m


Xem thêm:  Là phụ nữ - Ngọc Nghĩa