Ngày xưa hoàng thị – Phạm Thiên Thư

0
Ngày xưa hoàng thị – Phạm Thiên Thư

Em tan trng v
Ðng ma nho nh
Chim non du m
Di ci hoa vàng

Bc em thênh thang
Áo tà nguyt bch
Ôm nghiêng cp sách
Vai nh tóc dài

Anh i theo hoài
Gót giày thm lng

Ðng chiu uá nng
Ma nh bâng khuâng

Em tan trng v
Cui ng mây t
Anh tìm theo Ng
Dáng lau lách bun

Tay n hoa thuôn
Vng b tóc sui

Tìm li m nói
Lòng sao ngp ngng
Lòng sao rng rng
Nh tri mây ngp

Hôm sau vào lp
Nhìn em ngi ngn

Em tan trng v
Ðng ma nho nh
Trao vi chùm hoa
Ép vào cui v

Thng i vn thu
Bit nói chi nguôi
Em mm môi ci
Anh mang ni nh

Hè sang phng n
Mà chng gp nhau

Ôi mi tình u
Nh i trên cát
Bc nh mà sâu
Mà cng nhòa mau

Tng ã phai màu
ng chiu hoa c

Mi nm ri Ng
Tình c qua ây
Cây xa vn gy
Phi nghiêng dáng

Áo em ngày n
Phai nht my màu

Chân theo tìm nhau
Còn là vang vng
Ði nh bin ng
Xóa du ngày qua

Tay ngt chùm hoa
Mà thng mà nh

Ph i muôn thu
Gi vt chân tình

Tìm xa qun quanh
Ai mang bi

Dáng em nho nh
Trong cõi xa vi

Tình i! tình i!

Bài th này c nhc s Phm Duy ph nhc,


Xem thêm:  Stt thất tình buồn đau chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu