Mùa hè và tuổi học trò – Nguyên Hữu

0
Mùa hè và tuổi học trò – Nguyên Hữu

Hoa phng n rc bu tri
Trên vòm cây ve kêu n ã
Chng thành bài… – và mùa h
Giu gì na… – sao mang nhng chia ly…

Công viên ni có bui chia tay
Ai ngi khóc… – chiu ri git nng
Gh á cng bun tôi thy mt cay cay
Hè vn n – ve vn kêu – hoa phng …

Ngày hôm nay chúng tôi v thm li
Mái trng xa mt tha vui bun
Thm thy cô vi bao k nim
Ngi dn ng a li bc chúng tôi…

Kìa phng n, sao hè cha n
Ve cha dy, có thy kêu âu mà
Và nng cng có âu gay gt
Hè n ri hay hè cha n?

Tôi t hi lòng nôn nao ch i
Hè không n ôi chuyn l i
Hè n tr? – ti sao không th
Vì hè thng tui hc trò ó thôi.

Ri hè v – ngp sân trng – hè y
Hoa phng – rc cháy nng vàng
Ve cng dy râm ran trên vòm lá
Tim li cn cào vi tui hc trò chia ly…


Xem thêm:  Vu lan nhớ cha - Đoàn Nam