Lục bát để dành – Phạm Ngọc Cảnh

0
Lục bát để dành  –  Phạm Ngọc Cảnh

Đêm nào trời thật tròn trăng

Mẹ đem câu hát này giăng lưới chờ

Bắt cho con cả mùa thơ

Mấy năm mẹ hát ầu ơ một mình

Ði vòng khắp nẻo hành tinh

Bói đâu ra được như tình mẹ đây

Mưa dồn bão đến bao vây

Mẹ che khô hạn hết ngày chờ con

Cha quen dành dụm nỗi buồn

Mẹ đem phơi với khô giòn nắng trưa

Bắt con tép mại làm vua

Con cáy làm giặc con cua làm hề

Bắt con sông Mã lôi về

Câu huầy dô ướt dầm dề trước sân

Cha ngồi ngắm lại bàn chân

Thầm mong nhớ mẹ lại thầm thương cha

À ơi xong lại ơi à

Nhắc làm chi thuở xót xa con đường

Trăng trôi lạnh cóng thang giường

Đêm dài mong mỏi mẹ thường ru trăng.

1991


Xem thêm:  Trường ca biển (3) - Hữu Thỉnh