Tủi phận rau răm – Lê Hải Châu

0
Tủi phận rau răm – Lê Hải Châu

Cái hồi còn dậu mồng tơi

Em ngồi giặt áo có người tìm sang

Mồng tơi chửa kịp xanh giàn

xóm làng, buồn sao !

Em giờ giặt áo cầu ao

Tay vo chiếc bóng vỗ vào

giờ ở phương nào

Để hoa nhớ bướm, để dâu đợi tằm

Thương mình tủi phận rau răm (1)

Lại như náu đêm rằm trời tây.

./.

Ghi chú : Mượn ý câu ca dao xưa :” Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời


Xem thêm:  Áo bông che bạn - Tú Xương