Tủi phận rau răm – Lê Hải Châu

0
Tủi phận rau răm – Lê Hải Châu

Ci hi cn du mng ti

Em ngi git o c ngi tm sang

Mng ti cha kp xanh gin

Ngi i b li xm lng, bun sao !

Em gi git o cu ao

Tay vo chic bng v vo nim au

Ngi i gi phng no

hoa nh bm, du i tm

Thng mnh ti phn rau rm (1)

Li nh trng nu m rm tri ty.

./.

L Hi Chu

Ghi ch : Mn cu ca dao xa : Gi a cy ci v tri

Rau rm li chu li ng cay


Xem thêm:  Chùm thơ Tình - Thi Sơn