Hoa và đất – Đỗ Trung Quân

0
Hoa và đất –  Đỗ Trung Quân

Khi con ra i
Cha gi con l n hoa
Cha gi con l ngn gi
Cha gi con l mt tri
Cha gi con bng tt c
Nhng t ng p nht trn i.

Nhng bui mai
Cha vn p xe i lm
Cha k chuyn con trong qun c-ph
Bui chiu i lm v
Cha vn lm cng vic thng ngy trn bn vit
V vn ln hn con
D bit rng ru ria s lm git mnh – con khc
Con l mt diu k
Cha gi con l n hoa
L mt tri – l ngn gi
Khi rnh ri cha vn ginh phn git t
y ni cho con yn gic tra h
D v con, cha c hi gi
Soi gng thy ru mc bt ng nh c
Khng sao
Cha vn gi con l ngn gi
l nh sng, l bu tri
Con l tt c trn i
l tt c.
Khi y
pha sau vng sng ca con l bng m
rt m thm
M khng lm th khng vit vn
nn ch gi con bng con ca m.
i mt m thm qung thiu ng
bao nhiu m con kh nhc trong ngi
m gy i, m nh nhoi
i ng, vo ra nh chic bng
dnh cho cha nim hnh phc
cho cha chy nhy trong nh
cho cha ch thc c lm cha
m tiu hao qu nhiu sinh lc
cha ch thc vi hm
M c my khi c ng
nm xung, ngi ln m ha thnh ngy
dng sa dnh cho con
m ni gn tay
c bi th no cho m ca con y
Cha khng nh ra mt iu n gin nht
n hoa no c th ra i
thiu s cu mang ca t.


Xem thêm:  Chờ đợi gió thu - Hoàng Hưng