Hạnh phúc thật gần – Niệm Nhiên

0
Hạnh phúc thật gần – Niệm Nhiên

Bạn hỏi tôi: " Tìm nơi đâu hạnh phúc?"
"Ðịnh nghĩa là gì? Ảo ngữ thôi ư?"
Bao vẽ tươi màu hạnh phúc
Hờ hững dòng đời cuốn ước mơ trôi
Ðể về phủ giăng bóng tối!
Bạn hỏi rằng: " Chắc tôi buồn ?!
Bất-hạnh , khuyết-tật tấm thân!?"

Chân tật nguyền, tôi xem như hạnh phúc
Ðôi nạng gỗ làm bạn đường
Mỗi bước đi tôi có chổ tựa nương
Người nhìn tôi, mắt eđè kỳ thị
Nhánh từ tâm, trong tôi, trổ thêm chồi
Người nhìn tôi, mắt ẩn niềm thương tội
Tôi ưu ái với tha nhân

Ðừng hỏi tôi: "Sao không buồn số phận,
Bất-hạnh kiếp người, khuyết-tật tấm thân?!"
Chân tật nguyền, với tôi, là hạnh phúc!
Khi mọi người lo vội vã bước nhanh
Cố chạy theo từng giây phút
Tôi chậm chân, bước sau dòng người vội
Ngắm cuộc đời, nhìn hoa cỏ,
Nghe tiếng chim ríu rít hót trên cành
Và an nhiên môi cười, tôi

Bạn băn khoăn "Tìm nơi đâu hạnh phúc?"
Mãi đi tìm, bạn chỉ đuổi bóng thôi!
hiện hữu từng giây phút
Những nhiệm mầu không hư ảo xa xôi
Nên hạnh phúc, tâm sẽ thấy!


Xem thêm:  Thời gian - Văn Cao