Dòng sông quê anh, dòng sông quê em – Lai Vu

0
Dòng sông quê anh, dòng sông quê em – Lai Vu

Dòng sông Đáy quê em
Sông hay sông lụa
Nong kén vàng như lúa
Tròn vạnh một góc trời

Là sông dâu, tằm ơi
Sóng xanh như mắt trẻ
Sao giống nhau đến thế
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn

Dòng sông Đà quê anh
Đá dựng ghềnh dựng thác
Mênh mông ngàn sóng bạc
Đàn voi đá nhấp nhô

Sông làm thơ
Về sức gầm của sóng
Về tầm cao chiều rộng
Những thiết kế công trình

Bình minh trên công trường
Mở ra trên dòng thác
Nguồn than trắng vô biên
Nước reo thành điệu nhạc

Dòng tơ và dòng thác
Sao gắn bó với nhau
Aùo lụa sáng đèn màu
Đêm liên hoan em hát

lên bát ngát
Chúng mình đi dựng xây
Anh lại gặp em đây
Hai dòng sông họp bạn

1976

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Những bài thơ chủ đề 20-11 rất hay của Ca Thương