Dòng sông mùa thu – Người tình Hư Vô

0
Dòng sông mùa thu – Người tình Hư Vô

Dòng sông anh xanh nh màu áo
i nng v thay áo dòng sông
Em mùa thu tóc dài hai nhánh
Chia ni bun thành ôi cánh mênh mông.

em tan vào anh, nh nng
Ch nhau v ni rt bình an
ó có vô vàn mây trng
Và cây bàng ang khép nép kho thân.

Anh nín th trên môi thu va áp
Em xôn xao git nc mt vào i
Lòng anh vn còn nguyên chn gi
Tri la là lên mt nc chi vi.

Ri thu b i khi anh cht thc
Nng cng vàng theo bóng cui dòng
Tri xa còn gn hn ngn sóng
Mt nhau ri, em nh mt dòng sông?

Bài th này ã c nhc s Phm Quang Ngc ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài thơ Nàng Thơ – Nhà thơ Hồng Giang