Đón giao thừa – Trần Quang Thiệu

0
Đón giao thừa  –  Trần Quang Thiệu

Ta từng đi khắp sông cùng biển

Tết đến nào đâu có nhớ nhà

Rượu uống say mèm nên chẳng biết

Hỏi bạn bao giờ xuân mới qua

Bạn ta ngồi khóc như mưa gió

Không nhớ bây giờ đang ở đâu

Mười năm gác núi sông cùng biển

Chẳng được gì hơn một mối sầu

Áo trận chứ đâu nào áo mới

Sương gió nên mầu đã bạc phai

Tóc tai buồn rũ che vầng trán

Ta hát tình ca để nhớ người

Quê người ở chỗ mây và núi

Xuân có hoa đào với nắng tươi

Lâu quá không về thăm phố nhỏ

Có nhớ thằng ta ở góc trời!


Xem thêm:  Hãy yêu cả điều chưa tốt trong em - Phạm Bá Chiểu