Đời vô thường – Ngạo Thiên

0
Đời vô thường – Ngạo Thiên

Có buồn thì mới có vui
Có yêu có hận, người ơi
Có đến thì phải có rời
Hợp tan tan hợp, nhân sinh
Chưa , sống
Ai nào trân trọng, chữ tình thế gian.
Trăm năm lựa đá chọn vàng
Biết đời tan hợp, hợp tan
Sợi tình vương vấn
Trăm năm bạc tóc, bụi đường chia ly
Trăm năm sống kiếp so bì
Hơn thua được mất, ai bi cuộc đời
Trăm năm buông lơi
Chỉ còn tay trắng, nghiệp đời mang theo.

Sắc kia dù đẹp, rồi cũng tàn
Tình kia nồng thắm, tình vẫn tan
Trăm năm chợt thấy, vô thường gọi
Ai nào níu giữ, được .

rồi cũng, một lúc thôi
Thương yêu hờn ghét, thoảng trên môi
Trăm năm , thân đánh đổi
Vô thường chợt đến, thôi.


Xem thêm:  Nhà thơ Tế Hanh cùng tập thơ Khúc Ca Mới được yêu thích mọi thời đại phần 2