Đời vô thường – Ngạo Thiên

0
Đời vô thường – Ngạo Thiên

Có buồn thì mới có vui
Có yêu có hận,
Có đến thì phải có rời
Hợp tan tan hợp, nhân sinh
Chưa cô đơn, sống
Ai nào trân trọng, chữ tình thế gian.
Trăm năm lựa đá chọn vàng
Biết đời tan hợp, hợp tan vô thường
Sợi tình
Trăm năm bạc tóc, bụi đường
Trăm năm sống kiếp so bì
Hơn thua , ai bi cuộc đời
Trăm năm buông lơi
Chỉ còn tay trắng, nghiệp đời mang theo.

Sắc kia dù đẹp, rồi cũng tàn
Tình kia nồng thắm, tình vẫn tan
Trăm năm chợt thấy, vô thường gọi
Ai nào níu giữ, được thời gian.

rồi cũng, một lúc thôi
Thương yêu hờn ghét, thoảng trên môi
Trăm năm cuộc sống, thân đánh đổi
Vô thường chợt đến, thôi.


Xem thêm:  Em không về - hóa đá thơ anh - Lê Minh Dung