Đôi bờ – Quang Dũng

0
Đôi bờ – Quang Dũng

Thng nh h, thng nh ai?
Sng xa tng lp lp ma di
Mt kia em c su c qunh
Khi chm thu v mt sm mai?

Rt mt ma sau chng sp ng
Kinh thnh em c nh bn t?
Ging ging ma bi quanh phng tuyn
Hiu ht chiu sng lnh bn t.

Khi thuc xanh dng khi li xa
m m sng y lnh i b
Thong hin em v trong y cc
Ni ci nh chuyn mt m m

Xa qu ri em ngi mi ng
i b t nc nh thng nhau
Em i o mng bung hn ti
Dng l th ngy c dt do?

1948


Xem thêm:  Lời khuyên nơi thành phố - Mạc Phương