Nếu anh còn độc thân – Mai Thúy Hải

0
Nếu anh còn độc thân – Mai Thúy Hải

Anh nói mình còn độc thân
Thế nên em muốn đến gần làm quen
Vừa hay facebook sáng đèn
Xin cho em hỏi họ tên là gì ?

Nếu anh không ngại vậy thì
Nhắn tin trò chuyện có chi
Lỡ mai hai đứa
Hợp duyên mình sẽ cùng chung một nhà.

” Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu ”
Thấy anh ở vậy đã lâu
Không chê thì để em khâu cho nào .

Lời em không được
Sắc cũng kém cỏi thua bao cô nàng
Nhưng em thùy mị , dịu dàng
Chịu thương , chịu khó không màng .

Anh ơi ! Lời ngọc ý vàng
Em đây đã tỏ hỏi rằng chịu không ?
Mẹ vui có được cháu bồng
Em đây cũng có tấm chồng là anh .

TG : Thúy Hải


Xem thêm:  Một thoáng niềm đau - Hoàng Anh