Nhạt nhòa – Lê Thị Hồng Phương

0
Nhạt nhòa – Lê Thị Hồng Phương

Có một khô
Rơi xuống vùng cỏ
Để màu hoa
Cả một trời

hóa
Người bỏ ta đi mất
Ngỡ những điều chân thật
Phút chốc vụt bay xa
Người thoáng chốc
Ta ôm sầu
Ta cũng không trông ngóng
Mùa cũ đã qua rồi


Xem thêm:  Tháng chín hanh hao - Bằng Lăng Tím