Đi qua trăm đỉnh mưa rào – Mường Mán

0
Đi qua trăm đỉnh mưa rào – Mường Mán

Ngy nng nh m sng ngi
Xung bin nh ni ln i nh khe
Dm ma thu nh m h
ng nh ci i v ph ng
Loay hoay ht bi sc khng
Tr lng nghe hng gia lng bao la

Qun quanh trong ci ngi ta
i khi tr trc nh l ci cy
i khi thot vi thot y
Phn ngi phn th by hy kh phn
m vai Lan, nh mi Vn
n ng thy mn, cn gng thy chua
Ng thng ri bng thy thua
Ci ti sp nga cho va cuc chi
Ci tm vn chng lm li
i khi chng dp vi sut tan

i qua mt t ngn ngang
Mt ta m mt gia ngn ma may
Cm n em cho vay
Cht tnh mui mn ngy nh n
m ngt mng bnh thng
Tri tim c a ha vn chim bao
i qua trm nh ma ro
n em ngn nng ngt ngo khuya nay


Xem thêm:  Quán cà phê ngoại ô - Lưu Quang Vũ