Tháng bảy về – Dương Ta

0
Tháng bảy về – Dương Ta

Tháng bảy về, cũng theo về
mình gió đã thổi
Hơi sương lạnh khi màng đêm giăng lối
Ánh non ai?!

Tháng bảy về nắng hạ cũng
Áng ngang trời trôi bảng lảng
Mưa ngập lối đã qua mùa khô hạn
Nước mênh mông sông cạn lại xuôi dòng.

Tháng bảy về có kẻ đợi bờ mong
Hoa cỏ may ven đường lên sắc tím
Em chưa về…gió tìm kiếm
Làm con sóng vỗ chênh chao!

Trăng đêm nay lơ lửng ở trên cao
Vẫn còn khuyết khi mong đợi
Đêm bơ vơ lá cành đưa tay với
Chạm làn sương ẩn hiện dáng thu xưa!


Xem thêm:  Muộn đò - Nguyễn Ngọc Hưng