Bài ca vỡ đất – Hoàng Trung Thông

0
Bài ca vỡ đất – Hoàng Trung Thông

Chúng ta đoàn áo vải 
Sống rừng núi bấy nay. 
Ðồng xanh ta thiếu đất cày. 
Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng 
Tháng ngày ta góp sức chung. 
Vun từng luống đất cuốc từng gốc cây. 

Ðường xa ta tới đây 
Trên đồi cây khát nắng. 
Giữa hai dòng suối vắng 
Ðoàn ta vui cấy cày. 

Bàn tay  
Ta gieo sự sống 
Trên từng đất khô. 
Bàn tay cần cù. 
Mặc dù nắng cháy 
Khoai trồng thắm rẫy 
Lúa cấy xanh rừng. 
Hết khoai ta lại gieo vừng. 
Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta. 

Suối chảy quanh ta 
Tiếng suối ngân nga 
Hòa theo gió núi 
Ta đào mương mở suối 
Tuổi ta là những tuổi  
Cho dù bạc áo nông binh 
Vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo. 

Chim reo trong lá. 
Hòn đá cheo leo. 
Chúng ta một lớp người nghèo. 
Giữa chiều nắng gió. 
Ðào cây cuốc cỏ 
Tỉa đỗ trồng khoai. 

Ngày còn dài 
Còn dai sức trẻ. 
Cuốc càng khỏe. 
Càng dễ cày sâu. 
Hát lên! ta cuộc cho mau 
Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên. 
Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. 

Ta vui mùa lúa thơm. 
Ta mừng ngày quả chín. 
Gửi ra người tiền tuyến 
Diệt quân thù, gối đất nằm sương. 

Máu ai nhuộm thắm sao vàng. 
Mồ hôi ta đổ xuống hàng tươi. 

Rừng xanh xanh cả máu người. 
Còn màu lúa tốt còn tươi áo chàm.

Xem thêm:  Bài thơ Ốc mượn hồn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân