Dạ khúc – Hoàng Phủ Ngọc Tường

0
Dạ khúc – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Có một nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Đường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như một cơn mưa

Có buổi chiều nào như chiều qua
Lòng tràn đầy
Mang cả xuân thì em đến
Thắm nồng như một bông hoa

Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
bắt đầu từ đấy
Ngọt ngào như trái nho tươi

Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
Nửa vành mi cong
Em xoã muộn sầu trên gối
Rối bời như mớ tơ xanh

Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
Vầng sáng màu
Em có lời thề dâng hiến
trọn một

Có buổi nào như chiều nay
Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
Anh như là cái bóng
Hoa tàn một mình mà em không hay.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Tâm tư trong tù ( Tố Hữu ) – Tinh thần chiến đấu bền bỉ của nhà thơ