Con đi học xa – Nguyễn Văn Thái

0
Con đi học xa – Nguyễn Văn Thái

(Sau khi tin Tun và Qunh i hc Hà ni)

Các con i giu trong vt chân mình
Khong trng vng ca ngôi nhà k nim
Cnh sum vy s tr thành hoài vng
Vuông sân bun héo ht ám rêu lên

âu còn na ngày m m lòng nôi
Trong lòng b ming con ci chúm chím
Tui chp chng bi bô di mái m
Ngõ i v sm ti nhng bun vui…

Các con i hin gng mt bùi ngùi
Nm tháng trôi và dòng sông c chy
Ngôi nhà trng ngn ngào bun bit my
Ni nh thng dai dng mãi không thôi

Ngc dòng i tìm v nm tháng xa
Nóng bc ngày hè, rét lnh mùa ma
Mái tranh nghèo hn thêm bao du tích …
Cht cha trong tim không nói nên li

Các con i mãi mãi phía mt tri
Bit hnh phúc sao lòng bun da dit?
Gió heo may màu cô n phng pht
Nhà mình xa thành c tích lòng cha!


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 19