Ngày hiến chương nhà giáo – Nguyễn Thanh Thanh

0
Ngày hiến chương nhà giáo – Nguyễn Thanh Thanh

Hai mươi mười một ngày dương
Hiến chương nhà giáo mở đường
đã chọn lấy ngày
Tôn vinh uốn ngay rèn người
Thế hệ nhiều lớp thắm tươi
Dâng hoa kính chúc mĩm cười
Việt Nam đất một miền
Tôn sư trọng đạo dựng yên nước nhà
“ Bụi phấn ” vang vọng khúc ca
Thầy trò chung một chuyến phà
Trọng trách vai vác, tâm mang
Thầy truyền chữ nghĩa không màng lợi danh
Hướng trò sáng tối việc lành
Tương lai rộng mở từng canh sống còn
Miền quê, hải đảo, trên non
đủ thứ vẫn tròn
Điều kiện dạy, học có tùy
Đôi lúc gian khó hiểm nguy cam lòng
Cô, thầy với ước nguyện mong
Trò ngoan, học giỏi rạng hồng tương lai
Hoàn cảnh, giai đoạn thì dài
mô phạm nào ai than phiền
Trồng người sự nghiệp
tôn trọng, mọi miền yêu thương.


Xem thêm:  Đường vào tim em