Có phải em về đêm nay – Nguyên Sa

0
Có phải em về đêm nay – Nguyên Sa

Có phi em v êm nay
Trên con ng thi gian trc tr
lòng anh èn khuya ca ng
Ngn èn du li bc mt long lanh

Có phi em v êm nay
Trên con ng chy dài hoa c
Cho lòng anh tr li vi lòng anh
Nh lá vàng v vi lá cây xanh
Trong nhng chiu gió a v ci

Có phi em v êm nay
phá tan
Nhng n ci tht se su ti
Nh anh vn ci mà au n bao nhiêu
Không bit i ngi có a n tin yêu
Nhng ngón tay có a n bàn tay
Nhng mùa thu có n gió heo may
Hay ngày mai là bn b tuyt lnh

Có phi em v êm nay
Gia lòng chiu tím lng
Cho anh ng tìm thy
o m thi gian
Bng nhng iu thuc lá tt trong êm
u gi trên cánh tay
gic m ng t lnh

Em ng trách anh ã quá lo âu i ngi hiu qunh
Làm th nào khi lòng mình nt rn c em
Dù không mun gc ngã trong êm
Nhng ã bao ln êm khuya
Anh không bit ã làm th
Hay ã chn âm thanh làm c dc
Em ng trách anh lòng mình ti cc
n ngi ngùng dù nng dù ma
Sao em không v
dù nng dù ma
Dù trong thi gian có sc mu ca nhng thiên àng v
Anh vn chn chùm kín c
Ng say mm
Vì lòng anh (em ã bit)
Có bao gi thèm khát vô biên
Có bao gi anh mong ng cht – dù làm th
Nên tt c ch vì yêu em
Và làm th cho n cht

Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Tống Thu Ngân

Em s v, phi không em
Có gì âu mà khó khn, trc tr
Chúng mình li i
Trên con ng chy dài hoa c
Là nhng n phòng ng ca tình yêu
Mi ngón tay em
Anh vn gi là mt ca ào nguyên
Và anh s tr li nguyên hình
Mt anh chàng làm th
Mà sut i say ru cúc

Có phi em s v
Dù bu tri m c
Hay bu tri trang im bng mây
Anh s chi tóc em bng nm ngón tay
Trong nhng chiu gió thi

Bài th này ã c nhc s Võ Tá Hân ph nhc thành bài hát cùng tên.