Buồn xưa – Hoàng Ngọc Ẩn

0
Buồn xưa – Hoàng Ngọc Ẩn

T vng em ri tôi nh thng
Ln theo tng k nim yêu ng
Chao i! Thu ã qua ri ó
Thu n ri, em có vn vng?

Ln tin a nào không xót xa
Tôi v ph c nhìn ma sa
Muà ông sp gi qua thành ph
Ln t tay ch nm tháng qua

Vùng tóc em thm mùi i dng
Vòng tay dìu du, mt em bun
B môi nng nu nhiu thng mn
Tôi m say qua tng n hôn

Tng n hôn dài không mun dt
Tng vòng tay sit cht b vai
Yêu thng ó tháng ngày lây lt
Tôi vn m và vn m say…

Cho n bây gi tôi cht hiu
Chuyn tình xa ã khép ô vuông
Tng êm mc nim vào thng nh
K nim bun xa thm thía bun…!

Bài th này ã c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Đêm Trường Sơn nhớ Bác - Nguyễn Trung Thu