Bên vòng tròn ca dao – Phạm Trọng Thanh

0
Bên vòng tròn ca dao  –  Phạm Trọng Thanh

Cái sàng đánh bạn cái giần

Cái nia cái thúng ở gần cái nong

Cuối mùa quai hái vừa hong

Mẹ còn cặm cụi nia nong giần sàng.

Hạt thóc ướt, hạt thóc vàng

Vòng vòng từ cánh đồng sang bên này

Gió nồm đánh đu chàng xay

Tiếng chày nặng trịch, cám bay bời bời.

Trời tròn gieo tiếng mưa vui

Dẻo thơm cay đắng ngọt bùi – tròn xoay!

Khi nào mẹ được dừng tay

Bếp nồng rơm mới đỡ ngày lao đao.

Giần, sàng tay thấp tay cao

Mẹ ơi, có trận mưa rào đằng đông

Lại còn cơn giá cơn giông

Tháng ba đằng đẵng thì trông lúa mùa.

Trông ngang chùm sao tua rua

Cái cày đi trước đường bừa theo sau

Mẹ thầm lặng những đêm thâu

Giữa ba bề gió thổi nhàu chéo khăn

Cho con nhiều tháng nhiều năm

Cứ lo đêm vắng vầng trăng trước nhà

Hạt gạo lặn lội đường xa

Trên vai con giữa rừng già, mẹ ơi.


Xem thêm:  Hoàng hôn - Bằng Lăng